Thursday, October 27, 2011

Magalina                                                               

Us presento la fada Magalina!
Creada  amb la Maria Palomeras, feta amb llana i molt d'amor.

Un encarreg de Belcontes.